badania gruntu, badania podłoża gruntowego, Opinie geotechniczne, Wiercenie ręczne i mechaniczne, decyzje środowiskowe, badanie zagęszczenia gruntu, stan czystości gruntów i wód, Ochrona środowiska Kielce, Wiercenie ręczne i mechaniczne Kielce, Hydrogeologia Kielce, Kontrola zagęszczenia gruntu Kielce, operaty wodnoprawne

Adres

Biuro: Kielce, ul. Górna 20, pok. 216
ul. J. N. Jeziorańskiego 119/37 25-432 Kielce

Telefon

503 761 243

Email

biuro
@geoservice.com.pl

GEOSERVICE

Doświadczenie zebrane przez lata gwarantuje najwyższą JAKOŚĆ

badania gruntu, badania podłoża gruntowego, Opinie geotechniczne, Wiercenie ręczne i mechaniczne, decyzje środowiskowe, badanie zagęszczenia gruntu, stan czystości gruntów i wód, Ochrona środowiska Kielce, Wiercenie ręczne i mechaniczne Kielce, Hydrogeologia Kielce, Kontrola zagęszczenia gruntu Kielce, operaty wodnoprawne

Przedsiębiorstwo Geologiczno Fizjograficzne

Geoservice Agnieszka Śpiewak

Przedsiębiorstwo Geologiczno – Fizjograficzne Geoservice istnieje na rynku ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie i park maszynowy pozwalają nam na realizację projektów na wysokim i profesjonalnym poziomie w dziedzinie geologii, geotechniki i ochrony środowiska.

Zobacz w czym się specjalizujemy

Zapoznaj się z Naszą ofertą

Wiercenia ręczne i mechaniczne

Wiercenia ręczne oraz mechaniczne wykonuje się w celu ustalenia profilu przewiercanych warstw, ustalenia poziomów występowania wód gruntowych oraz miąższości warstw wodonośnych, wykonania badań makroskopowych gruntu, pobrania prób gruntu i wody do badań laboratoryjnych. Wiercenia wykonuje się dwiema metodami w zależności od planowanej głębokości otworów, budowy geologicznej obszaru, warunków hydrogeologicznych oraz możliwości dotarcia w miejsce wiercenia.

Kontrola zagęszczenia gruntu lekką płytą dynamiczną

Płyta dynamiczna służy do kontroli zagęszczenia gruntu. Badanie płytą pozwala określić dynamiczny moduł odkształcenia Ev. Lekką płytą dynamiczną prowadzi się badania powierzchniowych warstw gruntu do ok. 50 cm.

Sondowania sondą dynamiczną DPL/SLVT

Sondowania sondą dynamiczną wykonuje się w celu ustalenia stopnia zagęszczenia ( Id) gruntów niespoistych. Metoda polega na określeniu oporu jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki sondy. Liczba uderzeń obciążnika, potrzebna do zagłębienia sondy o pewną stałą głębokość jest parametrem geotechnicznym. Sondowanie i rejestracja jego wyników są wykonywane w sposób ciągły, tak by rejestrowana wartość odpowiadała głębokości pomiaru. W czasie sondowania nie pobiera się próbek gruntu.

Ochrona środowiska

W zakresie ochrony środowiska wykonujemy wnioski o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych, raporty o oddziaływaniu na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięć, opracowania ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, przeglądy ekologiczny i analizy porealizacyjne oraz operaty wodnoprawne.

Hydrogeologia

W zakresie hydrogeologii wykonujemy projekty robót geologicznych, dokumentowanie ujęć wód podziemnych i powierzchniowych, opracowywanie operatów wodnoprawnych, projektowanie i wykonanie piezometrów, pobór prób wody do analiz składu chemicznego, opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.

Zostańmy w kontakcie

Zaciekawiła Cię nasza oferta? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do skontaktowania się z Naszą firmą poprzez formularz kontaktowy, lub w tradycyjny sposób.

Adres

Biuro: Kielce, ul. Górna 20, pok. 216
ul. J. N. Jeziorańskiego 119/37
25-432 Kielce

Telefon

503 761 243

Email

biuro@geoservice.com.pl

Skontaktuj się z Nami

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie UTI.PL